Verkstad

Vår verkstad tilbyr Eu-godkjenning, Service og reparasjonar av lette køyretøy.

Vi har blant anna utstyr til Flushing av automatgearkasser og service/etterfylling av Air Condition anlegg.

Tlf. verkstad (Fredrik): 974 17969